عناوین و نتایج مرتبط

:: شناسایی شایستگی های رهبران Leadership
:: توانمندسازی بنیادین مدیران
:: شناسایی توانمندی های ذاتی مدیران
:: حل و فصل مشکلات شرکا در سازمان
:: عارضه یابی و حل و فصل مشکلات داخلی سازمان
:: نحوه تعامل مناسب مدیران با پرسنل
:: ارائه استراتژیهای توسعه ای رهبران به روش 363
:: مهارتهای مصاحبه
:: تجزیه تحلیل شغل و تطبیق پروفایل شغل با شاغل
:: چگونگی تشکیل تیم جهت افزایش اثر بخشی کار گروهی
:: کاهش تنش و تعارض به طریق علمی در فرد و سازمان
:: افزایش انگیزه و رضایتمندی
:: افزایش میزان سطح فروش
:: استراتژیهای منحصر به فرد برای حفظ و جذب هر مشتری (به روش دیسک)
:: شناسایی الگوی مدیریتی مدیران
:: مدل رفتاری دیسک
:: بهره وری
:: استخدام علمی
:: منابع انسانی
:: دوره آموزشی
:: ارتباط موثر
:: کانون ارزیابی
:: کارگروهی
:: مشاوره
:: مدیریت
:: مدیریت تعارض و استرس
:: مدل رفتاری آزمون دیسک
:: فروش
:: کوچینگ
:: مدیریت زمان
:: انگیزش
:: توانایی ذاتی
:: Inscape-Wiley
:: DiSC Inscape

معرفی گروه مدیریتی آرشیام

گروه مدیریتی آرشیام به منظور کمک به ارتقاء بیشتر سطح دانش و استانداردهای مدیریتی شرکتها و سازمانها فعالیت می‌نماید. این گروه با همکاری مدیران مجرب و کوشا با سوابق مدیریتی و صنعتی بیش از ۲۵ سال همواره سعی در ایجاد شرایطی متمایز، پویا و ماندگار دارد. آینده کاری مستمر بیش از عملکرد کوتاه مدت مورد توجه گروه ماست و از استراتژیهای اعتبار بخش به این گروه می‌باشد.

گروه مدیریتی آرشیام افتخار دارد که رییس هیت مدیره گروه، جناب رضا حجتی، بعنوان اولین فرد در کشور  بحث مدلهای رفتاری دیسک، (DiSC, DISC, Disc, disc) را در سال 1383 (2004 میلادی) بعنوان روشی کاربردی و کارا درصنعت مطرح و تلاش خود را برای  وارد کردن دانش فنی آن به کشور آغاز نمودند.

“ایشان بعنوان اولین مدرس بین المللی ایرانی در کشور مباحث مربوط به مدلهای رفتاری دیسک را بطور جامع و کامل تدریس می کنند.”