عناوین و نتایج مرتبط

:: شناسایی شایستگی های رهبران Leadership
:: توانمندسازی بنیادین مدیران
:: شناسایی توانمندی های ذاتی مدیران
:: حل و فصل مشکلات شرکا در سازمان
:: عارضه یابی و حل و فصل مشکلات داخلی سازمان
:: نحوه تعامل مناسب مدیران با پرسنل
:: ارائه استراتژیهای توسعه ای رهبران به روش 363
:: مهارتهای مصاحبه
:: تجزیه تحلیل شغل و تطبیق پروفایل شغل با شاغل
:: چگونگی تشکیل تیم جهت افزایش اثر بخشی کار گروهی
:: کاهش تنش و تعارض به طریق علمی در فرد و سازمان
:: افزایش انگیزه و رضایتمندی
:: افزایش میزان سطح فروش
:: استراتژیهای منحصر به فرد برای حفظ و جذب هر مشتری (به روش دیسک)
:: شناسایی الگوی مدیریتی مدیران
:: مدل رفتاری دیسک
:: بهره وری
:: استخدام علمی
:: منابع انسانی
:: دوره آموزشی
:: ارتباط موثر
:: کانون ارزیابی
:: کارگروهی
:: مشاوره
:: مدیریت
:: مدیریت تعارض و استرس
:: مدل رفتاری آزمون دیسک
:: فروش
:: کوچینگ
:: مدیریت زمان
:: انگیزش
:: توانایی ذاتی
:: Inscape-Wiley
:: DiSC Inscape

مدیریت استعدادها:

امروزه در دنیا بدنبال استعدادهایی هستند که بتوانند سازمانها را دگرگون کنند. شرکتهایی با خلاقیتها و فعالیتهایی جدید و منحصر بفرد تاسیس کنند، سوده های بیشتری عاید شرکتهای خود کنند، شرکتهای ضرر ده را تبدیل به شرکتهای سود ده کنند، کسب و کارها را رونق بیشتر داده و انگیزه ها را تقویت کنند. همه اینها به دست توانای افراد با استعداد انجام پذیر است.

در بحث مدیریت استعداد، گروه مدیریتی ارشیام سه بخش اساسی را مطرح می کند:

  • جذب و استخدام
  • توسعه فردی و کوچینگ
  • ماندگاری

در بخش جذب نیاز به استفاده از انواع  پرسشنامه های تخصصی  و غیر تخصصی حرفه ای بین المللی وجود دارد و نیز پیرو آن مصاحبه های  استخدامی صورت می گیرد. این بخش بشدت مهم  و تعیین کننده است لذا شرکتهای بزرگ و قوی دنیا در این بخش جهت استخدام اینچنین عمل می کنند که  اگر هر میزان حقوق برای فردی در نظر گرفته می شود، 70% انرا در این بخش صرف می کنند که فرد مناسب در جای مناسب قرارگیرد.

در قسمت دوم توسعه فردی و کوچینگ با برگزاری دوره های تخصصی و حرفه ای بصورت فشرده و در دوره های زمانی مختلف صورت می پذیرد. معمولا دوره ها دارای پرسشنامه های اختصاصی خود هستند. پس از طی دوره های بین المللی فوق، افراد تحت کوچینگ قرارگرفته و اجرایی بودن مسائل را در زمینه های مختلف  رفتار (دیسک) و مدیریت رفتار، رهبری، ارتباط موثر، انگیزش، مدیریت تنش و تعارض، ترسها و نگرانیها و غیره….عملیاتی می کنیم.

در بخش سوم بدنبال افزایش ماندگاری افرد در سازمانها هستیم که بسیار استراتژیک است چرا که هزینه های زیادی صرف آموزش و یادگیری افراد شده است و می بایست نتایج آنرا در مجموعه از خود بجا بگذارند. در غیر اینصورت (بخصوص در سمتهای کلیدی) سازمانها ضرر پنهانی را متحمل می شوند. در بعضی سازمانها بدلایل متعددی ماندگاری بالا است و افراد بدنبال خروج نیستند که می تواند شامل امکانات رفاهی خوب آن سازمان باشد و نکته دیگر اینکه مسئولیتها و میزان کارها در سازمان مربوطه کم است.  در بعضی سازمانها ماندگاری کم است که دلایل  آن می تواند شامل مسئولیت زیاد، امکانات رفاهی کم و یا رفتارهای نامناسب در سازمان ها باشد.

مدیریت استعدادها تنها محدود به سازمانها نیست. در خانواده ها نیز می توان این مقوله را بصورت علمی و عملیاتی پیاده سازی کرد که البته حساسیتهای خودش را دارد. بدین صورت که در این امر می بایست از متخصصین که دارای تاییدیه های بین المللی هستند می توانند کمک مناسبی برای خانواده ها باشند.