معرفی گروه مدیریتی آرشیام

گروه مدیریتی آرشیام به منظور کمک به ارتقاء بیشتر سطح دانش و استانداردهای مدیریتی شرکتها و سازمانها فعالیت می‌نماید. این گروه با همکاری مدیران مجرب و کوشا با سوابق مدیریتی و صنعتی بیش از ۲۵ سال همواره سعی در ایجاد شرایطی متمایز، پویا و ماندگار دارد. آینده کاری مستمر بیش از عملکرد کوتاه مدت مورد توجه گروه ماست و از استراتژیهای اعتبار بخش به این گروه می‌باشد.

گروه مدیریتی آرشیام افتخار دارد که رییس هیت مدیره گروه، جناب رضا حجتی، بعنوان اولین فرد در کشور  بحث مدلهای رفتاری دیسک، (DiSC, DISC, Disc, disc) را در سال 1383 (2004 میلادی) بعنوان روشی کاربردی و کارا درصنعت مطرح و تلاش خود را برای  وارد کردن دانش فنی آن به کشور آغاز نمودند.

“ایشان بعنوان اولین مدرس بین المللی ایرانی در کشور مباحث مربوط به مدلهای رفتاری دیسک را بطور جامع و کامل تدریس می کنند.”