توضیح کلی پیرامون کارگاه‌های بین‌المللی

این بخش یکی از تأثیر‌گذار‌ترین خدمات این گروه می باشد که بطور عینی، ملموس و واقعی به توسعه افراد کمک خواهد کرد. اثر بخشی و کارایی بالا و قابل سنجش در کنار استانداردهای مطلوب کیفی و از آن مهمتر اجرای حرفه ای دوره‌ها توسط اساتید با تجربیات مدیریتی بیش از 20 سال از جمله تمایزات این بخش می‌باشد.  با توجه به سنگینی بعضی از مباحث مذکور (علی رغم اینکه در ابتدا بسیار ساده بنظر می رسند)، ضرورت حضور چنین اساتیدی الزامی می‌باشد.

در این راستا گروه مدیریتی آرشیام در مسیر افزایش اثر بخشی و کارآیی بیشتر سطح دانش و استانداردهای مدیریتی شرکتها و سازمانها کارگاه های بین المللی رهبری و مدیریتی را توسط اساتید بین المللی که از طرف شرکت Inscape Publishing تاییدیه (Certification) بین المللی دریافت کرده اند را از سال 2008 میلادی در کشور اجرا می کند. آگاهی از تکنیکهای علمی، بروز، کاربردی و بهنگام توسط اساتید بین المللی علاوه بر رشد و شکوفایی متخصصین و مدیران کشوراین امکان استثنایی را نیز به مراکز دولتی، آموزشی، دانشگاهها، بانکها، سازمانها و شرکتهای ایرانی می دهد که در کشور خودمان با صرف هزینه هایی بمراتب کمتر دوره های بین المللی را به زبان فارسی فرا گیرند.

یکی از مهمترین ویژگیهای این کارگاه‌های بین‌المللی، تنوع بالا و جامعیت آنها در زمینه‌ مهارتهای رهبری و مدیریتی می‌باشد. لذا افراد در صورت نیاز به هر گونه توسعه در مهارتهای رهبری و مدیریتی از منظر شایستگیها، قادر به استفاده از این کارگاه‌های بین‌المللی می‌باشند. اگرچه مجموعه دوره ‌‌ها به هم مرتبط می‌باشند و بسیار کاربردی و دارای نتایج مشخصی هستند اما بطور جداگانه نیز قابل اجرا هستند.

سایر ویژگیهای بارز این کارگاه‌های بین‌المللی شامل زود بازده بودن، ایجاد بهبود طی دوره، قابلیت استفاده در محیط کار و خارج از محیط کار، استفاده از فیلمهای آموزشی ویژه شرکت Inscape  در ارائه مفاهیم، اجرای دوره به شکل کارگاهی و ادامه دار بودن ارتباط ما با مشتری، گرفتن بازخورد و پایش نتایج بعد از پایان کارگاه‌ها می‌باشد.

مدیران شرکت‌‌ها با گذراندن پکیج ‌های کامل و بین‌المللی گروه‌ مدیریتی آرشیام، قادرند تا بصورت کاربردی و عملی بدون نیاز به مطالعه مطالب پیجیده مدیریتی و در مدت زمانی کوتاه (با بکار گیری آن طبق دستورات ارائه شده) جمعی از مهمترین شایستگی‌ها و مهارتهای رهبری و مدیریتی که در هر سازمان بزرگ و کوچک برای افراد خود نیازمند آن می‌باشند را کسب نمایند و از بسیاری از دوره‌های آموزشی جزیره‌ای بی‌نیاز خواهند گردید.

توجه: به اطلاع می‌رساند بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی با کسب اطلاعات به شکل مستقیم و غیر مستقیم از کارگاهها و پروفایلهای گروه مدیریتی آرشیام اقدام به ارائه آن ها بدون اخذ مجوز از گروه، درنظر نگرفتن استاندارد‌های موجود و عدم رعایت حق کپی رایت نموده‌اند. طبیعی است این روند از لحاظ علمی، شرعی و قانونی مورد تائید نمی‌باشد و تطابقی با قوانین جمهوری اسلامی ایران و استانداردهای دنیا ندارد. لذا بدینوسیله به اطلاع همگان می‌رساند مسئولیت این عملکرد غیر استاندارد و نتایج حاصل از آن به عهده خودشان می‌باشد.