عناوین و نتایج مرتبط

:: شناسایی شایستگی های رهبران Leadership
:: توانمندسازی بنیادین مدیران
:: شناسایی توانمندی های ذاتی مدیران
:: حل و فصل مشکلات شرکا در سازمان
:: عارضه یابی و حل و فصل مشکلات داخلی سازمان
:: نحوه تعامل مناسب مدیران با پرسنل
:: ارائه استراتژیهای توسعه ای رهبران به روش 363
:: مهارتهای مصاحبه
:: تجزیه تحلیل شغل و تطبیق پروفایل شغل با شاغل
:: کاهش تنش و تعارض به طریق علمی در فرد و سازمان
:: افزایش انگیزه و رضایتمندی
:: افزایش میزان سطح فروش
:: استراتژیهای منحصر به فرد برای حفظ و جذب هر مشتری (به روش دیسک)
:: شناسایی الگوی مدیریتی مدیران
:: مدل رفتاری دیسک
:: بهره وری
:: استخدام علمی
:: منابع انسانی
:: دوره آموزشی
:: کانون ارزیابی
:: کارگروهی
:: مشاوره
:: مدیریت
:: مدیریت تعارض و استرس
:: مدل رفتاری آزمون دیسک
:: فروش
:: کوچینگ
:: مدیریت زمان
:: انگیزش
:: توانایی ذاتی
:: Inscape-Wiley
:: DiSC Inscape
اطلاعات تماس گروه مدیریتی آرشیام 
phone ۲۲۹۱۰۳۷۳
stock_send-fax ۲۲۹۱۰۳۸۲
Email  infos@arshiaam.com
www  www.arshiaam.com
arshiaam.amg
میرداماد – میدان مادر – خ سنجابی – کوچه هشتم – پ ۴ – واحد ۴ غربی
شماره حساب شبا ی گروه مدیریتی آرشیام:
IR480550014600203634036001
شماره حساب گروه مدیریتی آرشیام:
۱۴۶-۲-۳۶۳۴۰۳۶-۱