توضیح کلی پیرامون ابزارها

ابزارهای مدیریتی

انواع ابزارهای مدیریتی

Inscape Publishing-گروه مدیریتی آرشیام

برتری ابزارهای مدیریتی Inscape در دنیا امری قابل مشاهده است. جهت اثبات این امر کافی است لیست ابزارها را در سایت نگاه کنید و محتویات درون آنها را مطالعه فرمایید. کاملترین مجموعه ® DiSC در دنیا را خواهید یافت. که در دو بخش به نام های DiSC® Classic و ® Everything DiSC ارائه می گردد. هم چنین بعضی از ابزارهای مدیریتی غیر ® DiSC نیز به این مجموعه اضافه گردیده است.

بدین ترتیب همه مواردی را که سازمانها  جهت ارتقاء افرادشان در این رابطه نیاز دارند فراهم می نماید. در نتیجه سازمانها را از سردرگمی و استفاده از چندین شرکت متفاوت که درنهایت ایجاد خروجی یکپارچه نمی کند. و هزینه های اضافی را بر آنها تحمیل می کند، محفوظ نگاه می دارد.

پس ® DiSCتنها یک آزمون دیسک، تست دیسک (فارسی یا انگلیسی)  یا یک پرسشنامه و یک گزارش نیست.

بلکه ® DiSC به معنای واقعی ارزیابی ای است. که مجموعه ای از ابزارهای مدیریتی مختلف کاربردی می باشد. که تاثیر بسزایی در ارتقاء زندگی کاری و فردی افراد دارد که می توانید آنها را در سایت ملاحظه فرمایید. برخی از ویژگیهایی که می توان نام برد بشرح ذیل می باشد:

۱٫ تنوع ابزارها:

شرکت Inscape  حدود ۳۵ نوع ابزار مدیریتی به ‌روز را در بخشهای مختلف رهبری، مدیریت، مربی گری، فروش. استخدام، کشف پروفایل شغل و شاغل، کشف شاهد های رفتاری مورد نیاز. برای موفقیت در شغل، محیط کاری مطلوب، شناسایی فرهنگ غالب بر گروه یا محیطهای کاری. ارتباطات، مدیریت استرس ، مدیریت تعارضات، مدیریت زمان. انتظارات کاری، انواع گوش دادن، کار تیمی، ارزیابیهای ۳۶۰ و ۳۶۳ و ،،،،. جهت تشخیص سبک های رهبری، مدیریتی، توانمندیها و مهارتهای رفتاری افراد دراختیار دارد.

۲٫ ارائه راه حلهای عملیاتی برای توسعه :

یکی از مهمترین تمایزات ابزارهای مربوط به این گروه وجود راهکارهای منحصر به فرد جهت توسعه مهارت یا توانایی مورد نظر در افراد است. در واقع ابزارهای مدیریتی مربوط به این گروه تنها به شناسایی مهارت یا توانایی خاص در افراد نمی پردازد. بلکه نتایج حاصله را تحلیل می کند. و برای توسعه هر کدام از مهارتها و تواناییهای سنجیده شده. برنامه عملیاتی منحصر به فرد ارائه می نماید. و به تنهایی می تواند نقش یک مشاور واقعی را برای فرد بازی می کند .

۳٫ ابزارهای تکمیلی و تسهیل کننده :

یکی دیگر از مهمترین تمایزات ابزارهای مربوط به این گروه وجود گزارشات تکمیلی و تسهیل کننده برای اکثر ابزارها می باشد. یکی از اهداف این گزارشات تکمیلی ارائه گزارش گروهی در موضوع مورد نظر و  ارزیابی توانمندیها و مهارتهای افراد در یک تیم یا گروه از آن منظر می باشد.

به طور مثال یکی از گزارشات که توانمندی مدیریت زمان فرد را شناسایی می کند. (Time mastery) در گزارش تکمیلی خود (Time Mastery Facilitator Report )  سطح توانمندی مدیریت زمان کل گروه (بر اساس پاسخ تک تک افراد) را تحلیل می کند.  و از آن مهمتر به ارائه راه حلهایی جهت ارتقاء آن در سطح گروه می پردازد. این مهم سبب یکپارچگی و آسان سازی درک اطلاعات و به کارگیری آن توسط مدیر مجموعه می گردد.

۴٫ ابزارهای مقایسه ای :

یکی دیگر از کاربردهای متمایز کننده که در ابزارهای این گروه وجود دارد. امکان مقایسه گروهی افراد در یک گزارش یکسان است. لذا اگر مدیر مجموعه و یا سازمانی بخواهد. چند نفر از افراد خود را از یک منظر (مثل توانمندی رهبری، مدیریتی، قدرت تصمیم گیری، مدیریت زمان و ..) با هم مقایسه کند. و تصمیم بهتر و کاملتری بگیرد. می تواند از این ابزار برای افزایش دقت و اعتبار تصمیم خود کمک بگیرد .

۵٫ همگرایی و یکپارچگی ابزار ها با هم:

یکی از تمایزات بارز ابزارهای گروه مدیریتی آرشیام یکپارچگی و همگرایی موجود در آنها می باشد. بدین معنا که این ابزارها کلیه توانایی ها و شایستگی های افراد را در زمینه های مختلف بر اساس یک روش و متدولوژی علمی می سنجند. لذا افراد در تحلیل و مقایسه مهارت های خود در حوزه های مختلف دچار سردرگمی نمی شوند. ارتباط نتایج حاصل از هر ابزار را درک خواهند کرد. و در نتیجه ارزیابی دقیق، ساده و در عین حال عمقی از کلیه مهارتهای خود در زمینه های فوق الذکر خواهند داشت. علاوه بر مطالب فوق این یکپارچگی باعث می شود. تا هر ابزاری به نوعی نتایج ابزار قبل را نیز تایید نماید. این مهم روایی و پایایی نتایج ارزیابی شده را نیز افزایش می دهد.

۶٫ آموزشهای طراحی شده و مرتبط با هر ابزار:

یکی از مهمترین اهداف هر ارزیابی، توسعه و ارتقاء توانمندی افراد می باشد (به غیراز بحث استخدام در گام نخست). توسعه از طریق ارزیابی ایجاد نمی شود و لذا افراد می بایست. بعد از ارزیابی توانمندیهای خود به دنبال آموزشهایی برای توسعه آنها و برطرف ساختن محدودیت های خود باشند. گروه مدیریتی آرشیام با درک این نکته مهم بر اساس استانداردهای شرکت Inscape برای هر کدام از ابزارهای مدیریتی ارائه شده کارگاههای آموزشی طراحی شده و مرتبط با آن را دارد.

بدین ترتیب نقش ابزارها، آموزشهای مرتبط و یکپارچگی آنها در راستای ارتقاء مهارتهای رهبری افراد حائز اهمیت خواهد بود. همچنین در همین راستا کوچینگ های حضوری و مجازی که پس از آموزش ها انجام می گیرد. سبب می شود. تا گروه مدیریتی آرشیام جامع ترین پکیج مدیریتی کاربردی زود بازده در کشور را دارا باشد.

۷٫ اعتبار جهانی:

ابزارهای گروه مدیریتی آرشیام حاصل ۴۰ سال تلاش متخصصین و PHD های مدیریت، روانشناسی و جامعه شناسی و IT مربوط به شرکت Inscape می باشد و دارای روایی و پایایی جهانی است. بر همین اساس در بیش از ۶۰ کشور دنیا مورد استفاده می باشد. و بزرگترین صنایع دنیا نظیر BP، ST، HSBC، Ford، Benz، AIG، IBM، Merckو ،،،. با وجود بازار رقابتی این صنعت در دنیا ابزارهای مدیریتی مربوط به شرکت Inscape را انتخاب کرده اند.  که  این امر سندی بر کاربردی بودن، جامعیت و اعتبار جهانی این ابزارها می باشد.

۸٫ نتایج، منحصر به هر فرد است:

گزارشات حاصل از این ابزارها ، کاملا منحصر به فرد است. و برای هر شخص راهکار جداگانه و خاص به خود او را ارائه می نماید. به طور مثال دو فردی که در یک تیپ رفتاری غالب هستند. گزارش یکسانی ندارند. و راهکارهای توسعه ای ارائه شده به آنها کاملا با هم متفاوت است. این نکته باعث می شود تفاوت افراد شفاف تر شود و در نتیجه تصمیمات و رویکردهای مدیریتی اتخاذ شده برای آنها، اثر بخش تر خواهد بود.

در غیر این صورت (نظیر ارزیابیهای که با این نام دیسک مشهور شده است و مربوط به شرکت Inscape و یا دیگر شرکتهای مادر در جهان نمی باشد).  تصمیمات و رویکردهای مدیریتی یکسانی برای افراد با تیپ رفتاری یکسان که در واقع با هم متفاوت هستند. اتخاذ می شود. که اثر بخش نخواهد بود.

۹٫ ارائه گزارشات شماتیک:

نوع گزارشات به نحوی است که به جای استفاده از سبک نوشتاری، که معمولا در صورت بالا بودن تعداد صفحات و تعداد نفرات گیج کننده خواهد بود. به صورت حرفه ای و تخصصی از انواع گراف، جداول و ماتریسهای کاربردی استفاده شده است. که این امرسبب تسهیل در درک، تحلیل و بکارگیری بیشتر این مدل می شود. و میزان ماندگاری نتایج را در ذهن خواننده بالا می‌برد. و سبب افزایش اثر بخشی می گردد.

۱۰٫ فرا مرزی، بین المللی و چند زبانه بودن ابزارها:

همان طور که اشاره شد. ابزارهای مدیریتی شرکت Inscape در بیش از ۶۰ کشور دنیا در حال استفاده می باشد. لذا افراد و سازمانها می توانند ذی نفعان خود را که در کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف می باشند. بر همین اساس ارزیابی و شناسایی کنند. و تکنیکهای آموزش دیده را در ارتباط با آنها نیز به کار گیرند.

این ابزارها علاوه بر زبان فارسی به زبانهای مختلفی نظیر آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی و ،،،. ترجمه شده است و نسخه های مربوط به سایر زبانها نیز در اختیار این گروه می باشد.  ضمنا بین المللی بودن ابزارها باعث می شود. تا گزارش مربوط به هر فرد در هر کجای دنیا دارای اعتبار و قابلیت استفاده باشد. و این مهم امتیازی برای صاحبان این گزارش می باشد.

۱۱٫ نتایج کلیدی بیشتر:

ابزارهای مدیریتی شرکت Inscape در مقایسه با ابزارهای مشابه ویژگی های بیشتر، کاربردی تر و مهمتری را در افراد می سنجد. که عدم آگاهی از آن موارد برای افرادی که با این ابزار آشنا می شوند خطری جدی محسوب  می شود.

در صورت تمایل برای دسترسی به ابزار دیسک و سبک رهبری کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *