DiSC® action planner-Sales

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® action planner-Sales

مشتری/sales-action-planner

۱٫ عوامل تأثیر گذار در فرایند تصمیم گیری مشتری شما چیست؟
۲٫ مشتری خاص شما در طی فرایند تصمیم گیری خود چه رفتارهایی را از شما انتظار دارد؟

این پروفایل با تعیین ۶ مرحله حساس در فرایند تصمیم گیری مشتری مورد نظر شما و تحلیل انتظارات او در طی این مراحل، به ارائه روشهای عملیاتی جهت انجام فروش، برقراری ارتباط و تعامل با او در طی این گامها می پردازد. بر این اساس شما در هر کدام از این ۶ مرحله، همان گونه ای عمل خواهید کرد که آنها  از شما انتظار دارند. در نتیجه میزان فروش شما چند برابر بیشتر خواهد شد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.

۱٫ ارائه استراتژیهای حرفه ای جهت فروش و تعامل با مشتری در زمینه های ذیل :.

•  برنامه ریزی.
•  چگونگی شروع فرایند فروش
•  چگونگی مصاحبه
•  استراتژیهای منحصربه فرد در ارائه خدمت
•  چگونگی ارائه محصول
•  چگونگی پاسخ دهی به نگرانهای مشتری
۲٫ مقایسه الگوی رفتاری شما (به عنوان فروشنده) با الگوی رفتاری مشتری
۳٫ تعیین میزان انطباق رفتاری مورد نیاز در شما برای فروش به فرد
۴٫ تدوین برنامه عملیاتی در استفاده از موارد فوق (بند ۱) برای هدف خاص شما

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® Classic Team View

Disc-classic-team-view

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی مدل رفتاری دیسک
مشخصه: DiSC® Classic Team View

این گزارش شامل نمایش گروهی گراف‌های DiSC Classic تک تک افراد گروه به تفکیک اسم می‌باشد.

یک از ابزارهای بسیار کاربردی و قابل استفاده برای مدیران سازمان ها استفاده از مدل رفتاری دیسک کارکنان در Team View است. همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید . گروه مدیریتی آرشیام برگه هایی بنام Team View در اختیارتان قرار می دهد. که مجموعه ای از مدل های رفتاری کارکنان شما است. وکافی است با داشتن آنها خیلی سریع گراف مدل رفتاری دیسک آنها را پیدا کنید. و در جهت بکار بردن تکنیک دیسک از آنها استفاده کنید.

شما می توانید تنها با نگاه کردن این گرافها سبک رهبری مرثر برای هر فرد را اتخاذ کنید.

و در جهت برقراربی ارتباط مؤثر با قدم بردارید. براحتی تعارضات ممکنه را کاهش دهید. و در صورت نیاز با دانستن اهداف و نگرانی های  گراف او کمک کنید. تا در محیط کارش کارآمدتر ظاهر شود.

چنانچه نیاز به انگیزه مند کردن او داشتید با مراجعه به مدل رفتاری دیسک وی، روش آن را انتخاب کنید. تا بهترین خروجی حاصل گردد.

این گزارش شامل نمایش گروهی‌

از نمودارهای دایره‌ای EVERYTHING DiSC تک تک افراد گروه به تفکیک اسم می‌باشد. این گزارش صفحه ای Team View نام دارد. مدیران می توانند برای داشتن مدل رفتاری دیسک افراد قسمت خود بصورت یکجا از این گزارش استفاده کنند. با استفاده از این گزارش کارکنان در جهت اتخاذ سبک رهبری درست با آنها، برقراری ارتباط مؤثر، مدیریت تنش و تعارض، شناخت اهداف و نگرانی های افراد، تفسیر درست عملکرد کارکنان، شناخت راههای درست انگیزه مند کردن کارکنان بر اسا س Team View آنها و ،،،. قد شایسته ای بر دارند.

داشتن چنین گزارشی برای مدیران بسیار لازم و ضروری است. و استفاده از این گزارش آنها را در رسیدن به رهبری قوی و شایسته کمک خواهد کرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

برای دسترسی به ابزارهای مدیریتی کلیک کنید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® Classic Facilitator Report

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® Classic Facilitator Report

دیسک-DiSC facilitator-report_2

۱٫   شاخصهای رفتاری غالب دیسک-DiSC حاکم بر گروه چه تأثیری بر میزان رضایت اعضاء و موفقیت گروه می گذارد؟

۲٫   تکلیف آن دسته از اعضای گروه که اولویتهای آنها با این فرهنگ حاکم بر گروه در تضاد است چه می شود؟

این پروفایل با شناسایی فرهنگ رفتاری حاکم بر گروه شما به معرفی افرادی می پردازد که اولویتهای آنها با آن منطبق و سازگار نیست. این عدم سازگاری باعث می شود تا آنها احساس غربت کنند و محیط برای آنها ناراحت کننده باشد و در نتیجه بهره وری آنها کاهش می یابد. درنتیجه این گزارش به عنوان یک تسهیل کننده برای مسئول تیم، به تحلیل انواع سبکهای رفتاری دیسک-DiSC افراد موجود در گروه به ویژه به هنگام برقراری ارتباط با یکدیگر می پردازد تا مسئول تیم با داشتن این اطلاعات، مدیر موثر تری باشد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

۱-   مشخص کردن فرهنگ دیسک-DiSC گروه

۲-  نمایش درصد فراوانی شاخص های رفتاری دیسک-DiSC در گروه با نمایش نقشه گروهی(نمایش نقطه ای)

۳-   تفسیر معنای این فرهنگ خاص از دیسک-DiSC، در گروه شما

۴-   شرح چالشها و ناکارآمدیهای پیش روی یک گروه با فرهنگ قالبD، i، S، C(به تفکیک هرکدام)

۵-   تحلیل واکنش اعضای گروه شما (چالشها، ناکامیها، نگرانیها و نوع عملکرد) به هنگام قرار گرفتن در گروههای فوق (بند۴)

۶-   جمع بندی گزارش با ارائه لیستی از افراد گروه، به تفکیک الگوی رفتاری آنها، در۴ گروه رفتاری دیسک-DiSC

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید

DiSC® Classic Group Culture Report

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® Classic Group Culture Report

تست دیسک-culture-group-report

۱٫ شاخصهای رفتاری غالب حاکم تست دیسک بر گروه چه تأثیری بر میزان رضایت اعضاء و موفقیت گروه می گذارد؟

۲٫ تکلیف آن دسته از اعضای گروه که اولویتهای آنها با این فرهنگ حاکم بر گروه در تضاد است چه می شود؟

این پروفایل با شناسایی فرهنگ رفتاری حاکم بر گروه شما به معرفی افرادی می پردازد که اولویتهای آنها با آن منطبق و سازگار نیست. این عدم سازگاری باعث می شود تا آنها احساس غربت کنند و محیط برای آنها ناراحت کننده باشد و در نتیجه بهره وری آنها کاهش می یابد. درنتیجه این گزارش به عنوان یک تسهیل کننده برای مسئول تیم، به تحلیل انواع سبکهای رفتاری افراد موجود در گروه به ویژه به هنگام برقراری ارتباط با یکدیگر می پردازد تا مسئول تیم با داشتن این اطلاعات، مدیر موثر تری باشد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.

۱- مشخص کردن فرهنگ دیسک گروه

۲- نمایش درصد فراوانی شاخص های رفتاری تست دیسک در گروه با نمایش نقشه گروهی(نمایش ستونی)

۳- تفسیر معنای این فرهنگ خاص از تست دیسک، در گروه شما

۴- شرح چالشها و ناکارآمدیهای پیش روی یک گروه با فرهنگ قالبD، i، S، C(به تفکیک هرکدام در تست دیسک)

۵- تحلیل واکنش اعضای گروه شما (چالشها، ناکامیها، نگرانیها و نوع عملکرد) به هنگام قرار گرفتن در گروههای فوق (بند۴)

۶- جمع بندی گزارش با ارائه لیستی از افراد گروه، به تفکیک الگوی رفتاری آنها، در۴ گروه رفتاری تست دیسک

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید

DiSC® Action Planner – Managing Performance

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® Action Planner – Managing Performance

action-planner-managing-performance_1

۱٫ چه تفاوتی بین مربیگری و مدیریت وجود دارد؟
۲٫ رویکردهای مربیگری مربوط به تکنیک Classic2.0 کدام اند؟
۳٫ کدام یک از این رویکردها برای فرد مورد نظر شما تاثیر گذار است؟
۴٫ روش اجرایی آن با توجه به ویژگیهای شما، چگونه است؟

این پروفایل با ارائه برنامه های عملیاتی و تخصصی در زمینه مربیگری، به ارتقاء توانمندی شما به عنوان یک مربی می پردازد. شرکت Inscape بر اساس تحقیقات انجام یافته در طی ۴۰ سال گذشته تا به حال به چهار رویکرد کاربردی و ریشه ای مربیگری دست یافته است. در این گزارش شما در خواهید یافت که با توجه شرایط فرد مورد نظر خود، کدامیک از این رویکردها را می بایست برای او اتخاذ نمود و چگونه می توان آن را اجرا کرد. برخی از سرفصلهای مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

۱٫ تشخیص رویکرد مربیگری متناسب برای فرد مورد نظر
۲٫ توضیح و تشریح تکنیکهای اجرایی آن
۳٫ چگونگی انطباق رویکرد منتخب با ویژگیها، تواناییها و اشتیاق فرد مورد نظر
۴٫ تعیین میزان انطباق رفتاری مورد نیاز شما با فرد برای مربیگری
۵٫ توضیح در خصوص زمان و چگونگی استفاده از سایر رویکردها برای فرد
۶٫ تدوین برنامه عملیاتی برای مربیگری بر اساس موارد فوق در مراحل ذیل:

 •  شناسایی موقعیت فعلی فرد
 •  میزان اشتیاق و توانایی فرد
 •  تکنیکهای اجرایی مربیگری
 •  انتخاب سیستم گزارش گیری
 •  انتخاب سیستم پیگیری
 •  انتخاب رفتاری هایی که فرد می بایست آن را کنار بگذارد
 •  انتخاب رفتارهایی که فرد می بایست آن را ادامه دهد
 •  انتخاب رفتارهایی که فرد می بایست آنها را در خود ایجان نماید

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® action planner – Management

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه:DiSC® action planner – Management

مدیریت حرفه ای-management-action-planner

۱٫   چگونه می توان مدیر موثرتری بود؟

۲٫   در دنیای امروز، برای مدیریت حرفه ای افراد ( P.P.M) چه رویکردهایی وجود دارد؟

۳٫   کدام یک از این رویکردها برای فرد مورد نظر شما مناسب است؟

۴٫   روش اجرایی مدیریت حرفه ای چیست؟

این پروفایل اطلاعاتی هدفمند از “سبک مدیریتی تاثیر گذار بر فرد مورد نظر “ را در اختیار شما قرار می دهد تا با آگاهی از آن و مطابقت با سبک مدیریتی خود، بتوانید اثر بخشی خود را به عنوان یک مدیر حرفه ای ارتقاء دهید. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.

۱٫   تعیین روش مناسب مدیریتی مختص فرد بر اساس میزان مهارت و انگیزه او :

 • زمان استفاده از روش”رویکرد مستقیم” در مدیریت فرد و چگونگی آن
 • زمان استفاده از روش “مربی گری” در مدیریت فرد و چگونگی آن
 • زمان استفاده از روش “رویکرد حمایتی” در مدیریت فرد و چگونگی آن
 • زمان استفاده از روش “رویکرد تفویض اختیار” در مدیریت فرد و چگونگی آن

۲٫   مقایسه الگوی رفتاری شما (به عنوان مدیر حرفه ای) با الگوی رفتاری فرد

۳٫   تعیین میزان انطباق رفتاری مورد نیاز در شما برای مدیریت فرد مورد نظر

۴٫    ارائه برنامه عملیاتی و اجرایی (به شما) جهت استفاده از روشهای فوق در موارد ذیل:

 • چگونگی تعیین و تعریف کار یا پروژه
 • چگونگی تعیین رویکرد مدیریتی حرفه ای مناسب (بر اساس بند ۱)
 • چگونگی شفاف سازی انتظارات
 • چگونگی مدیریت فرد در اجرا
 • انتخاب سیستم پیگیری مناسب برای فرد

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® action planner – Customer Service

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® action planner – Customer Service

انتظارات-مشتری-customer-service-action-planner

۱٫ چه عواملی در رفتار، واکنش و ارتباط ما با مشتری می تواند سبب نارضایتی مشتری شود؟
۲٫ رفتارهای مورد انتظار مشتری در دریافت سرویس از ما چیست؟
۳٫ میزان انطباق اولویتها و انتظارات مشتری در دریافت سرویس با سبک ما در ارائه سرویس چقدر می باشد؟

این گزارش اطلاعات بسیار ظریف و کاربردی از انتظارات بیان نشده مشتری به هنگام دریافت سرویس ارائه می دهد. سپس آن را با سبک رفتاری شما به هنگام ارائه سرویس مقایسه می کند. بر اساس این تحلیل با شناسایی میزان انطباق مورد نیاز سبک شما با سبک مشتری، تکنیکهای فروش و استراتژیهای ارتباطی ارزشمند و منحصر به فردی (مختص شرایط شما و مشتری مورد نظرتان) ارائه می کند و برای عملی کردن آن نیز به شما، برنامه عملیاتی می دهد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.
۱٫ تکنیکهای فروش و استراتژیهای ارتباطی در زمینه های :

•  برنامه ریزی برای مشتری
•  چگونگی شروع ارتباط با مشتری
•  چگونگی برقراری تعامل با او
•  چگونگی پاسخ دادن به نگرانی ها وانتظارات مشتری
•  چگونگی متعهد ساختن مشتری به خرید
•  چگونگی پیگیری امور از انتظارات مشتری

۲٫ شناسایی اولویتها، اهداف و ترجیحات مشتری (الگوی رفتاری) در گرفتن سرویس
۳٫ مقایسه الگوی رفتاری شما با الگوی رفتاری مشتری
۴٫ تعیین میزان انطباق مورد نیاز شما برای ارائه خدمت متناسب با الگوی مشتری
۵٫ تدوین برنامه عملیاتی گام به گام برای استفاده از تکنیکها و استراتژیهای پیشنهادی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® Classic 2 Plus

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه:گزارش تست DiSC® Classic 2 Plus

Disc-classic-2-plus_1گزارش تست DiSC

گزارش تست DiSC به شناسایی توانمندیهای رفتاری منحصر به فرد افراد، عادات کاری، تمایلات، اولویتها و انتظارات آنها می پردازد. همچنین مشخص می کند که فرد در چه محیطی از انگیزه بیشتری بر خوردار خواهد بود و چگونه می توان با کاهش عوامل تعارضی در وی بهره وری او را افزایش داد.

این گزارش  از این منظر پر کاربرد می باشد. که در بسیاری از مسائل سازمانی نظیر استخدام نیروی شایسته، چگونگی افزایش ماندگاری در سازمان. راهکارهای توسعه فردی و سازمانی، بهبود ارتباطات بین فردی و سازمانی، یافتن بهترین مکمل برای افراد و افزایش اثر بخشی کار گروهی. نحوه واگذاری امور، مدیریت زمان، مدیریت فروش، گرفتن بازخورد، خلق محیطی مثبت و پرانگیزه کمک شایانی می نماید. گزارش تست DiSC یکی از محبوبترین و دقیق ترین ابزارهای مدیریتی و بازوی کمکی برای مدیران عامل و منابع انسانی می باشد.

این گزارش شناخت دقیق علمیف دقیق و استاندارد در اختیار مدیران می گذارد. که شاید پس از سالها کارکردن با فرد چنین شناخت درستی حاصل نگردد. تعیین سبک رهبری دقیق مطابق با الگوی رفتاری فرد مقابل از مزایای داشتن این گزارش می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر  لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

در صورت تمایل به دسترسی به پرسشنامه دیسک چند منظوره کلیک کنید.

 

DiSC® Classic 2.0

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: این گزارش با استفاده از مدل رفتاری DiSC، و با کشف توانمندی‌ها و اولویتهای مدل های رفتاری(تیپ های شخصیتی) مختلف، به افزایش اثربخشی افراد در محیط کار و خارج از محیط کار کمک می‌کند.

فایل pdf

Disc-classic-2.0-توانمندیهای رفتاری

۱٫ توانمندیهای رفتاری شما چیست؟ بارزترین شاخص رفتاری دیسک شما کدام است؟

۲٫ به نظر شما مهمترین عاملی که می تواند باعث ناکامی و شکست شما در محیط کار و زندگی شخصیتان شود چه ارتباطی با مدل رفتاری دیسک شما دارد ؟

۳٫ چگونه می توانید نقطه بهینه استفاده از توانمندیهای مدل رفتاری خود را شناسایی کنید؟

۴٫ گراف دیسک شما چگونه است؟

این گزارش به شناسایی توانمندیها، تمایلات رفتاری و عادات کاری افراد می پردازد. همچنین مشخص می کند که فرد در چه

محیطی از انگیزه بیشتری بر خوردار خواهد بود و چگونه می توان با کاهش عوامل تعارضی در وی بهره وری او را افزایش داد.

این گزارش از مدل های رفتاری دیسک از این منظر پر کاربرد میباشد که در بسیاری از مسائل سازمانی نظیر استخدام نیروی

شایسته، چگونگی افزایش ماندگاری درسازمان، راهکارهای توسعه فردی و سازمانی، بهبود ارتباطات بین فردی و سازمانی،

توسعه رهبری، ارتقاء توانمندی مدیریت بر خود و دیگران، یافتن بهترین مکمل برای افراد و افزایش اثر بخشی کار گروهی و …

کمک شایانی می نماید. برخی از سرفصلهای مربوط به این پروفایل دیسک به شرح ذیل می باشد :

 

 •  گراف دیسک شما
 •  توضیح ویژگیها، اولویتها، تمایلات و انتظارات مربوط به شاخصهای غالب مدل رفتاری دیسک شما
 •  ارائه جدول صفات رفتاری به تفکیک در هر کدام از ۴ شاخص DiSC
 •  توضیح صفات و تشریح توانمندیهای رفتاری مربوط به آن
 •  تعیین حد مؤثر استفاده از این توانمندیهای رفتاری در شما
 •  توضیح عادات کاری
 •  توضیح عوامل انگیزشی
 •  توضیح عوامل تعارضی
 •  توضیح الگوی رفتاری یا Pattern
 •  محیط مطلوب کاری شما
 •  تعیین برنامه عملیاتی برای واگذاری امور و انتخاب فرد مکمل
 •  ارائه برنامه عملیاتی برای مدل رفتاری(تیپ شخصیتی) شما جهت افزایش اثر بخشی
 •  استفاده از مدل رفتاری دیسک در کار گروهی (Team Work)

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® Classic 1.0

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: رفتار-DiSC® Classic 1.0
Disc-classic-1.0-رفتار

 

۱٫ بارزترین شاخص رفتاری در شما کدام است؟

۲٫ توانمندیهای رفتاری شما چیست؟

۳٫ گراف دیسک شما چگونه است؟

این گزارش به شناسایی توانمندیها، تمایلات رفتاری و عادات کاری افراد می پردازد. همچنین مشخص می کند که فرد در چه محیطی از انگیزه بیشتری بر خوردار خواهد بود و چگونه می توان با کاهش عوامل تعارضی در وی بهره وری او را افزایش داد. این گزارش از این منظر پر کاربرد میباشد که در بسیاری از مسائل سازمانی نظیر استخدام نیروی شایسته، چگونگی افزایش ماندگاری درسازمان، راهکارهای توسعه فردی و سازمانی، بهبود ارتباطات بین فردی و سازمانی، توسعه رهبری، ارتقاء توانمندی مدیریت بر خود و دیگران، یافتن بهترین مکمل برای افراد و افزایش اثر بخشی کار گروهی و ….کمک شایانی می نماید. برخی از سرفصلهای مربوط به این پروفایل به شرح ذیل می باشد :

۱٫  گراف دیسک شما

۲٫  توضیح ویژگیها، اولویتها، تمایلات و انتظارات مربوط به شاخصهای رفتاری غالب شما

۳٫  ارائه جدول صفات و توانمندیهای شما به تفکیک در هر ۴ شاخص D، i،  S و C

۴٫  توضیح الگوی فوق یا Pattern

۵٫  محیط مطلوب کاری شما

۶٫  تعیین برنامه عملیاتی برای واگذاری امور و انتخاب فرد مکمل

۷٫  ارائه برنامه عملیاتی برای الگوی رفتاری شما جهت افزایش اثر بخشی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.